Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Tebliğler

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2019/1) (R.G. 31.12.2018/30642)

İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7) (R.G. 30.12.2019/30641(Mükerrer))

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/23) (R.G. 30.12.2019/30641(Mükerrer))

- Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi (2019/15) (R.G. 30.12.2019/30641 (Mükerrer))

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/3) (R.G. 30.12.2017/30641 (Mükerrer))

 

LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 16.07.2019/30833) 

Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği (R.G. 22.03.2015/29303) 

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği (R.G. 12.10.2011/28082)

 

ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği (R.G. 19.04.2019/30750)

- Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği (R.G. 19.04.2019/30750)

Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği (R.G. 31.03.2016/29670)

 

ÇEVRE YETERLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 08.07.2019/30825 1. Mükerrer) 

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği (R.G. 17.06.2011/27967)

Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum Ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ (R.G. 12.12.2014/29203)

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.08.07.2019/30825 1. Mükerrer) 

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ (R.G. 20.03.015/29301)

Yeterlik Belgesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G.08.07.2019/30825 1. Mükerrer) 

Yeterlik Belgesi Tebliği (R.G.18.12.2009/27436)