Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Tebliğler
 

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

Resmi Gazete Tarihi : 31.12.2019 | Sayısı : 30995

 

İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/7)

Resmi Gazete Tarihi : 27.12.2019 | Sayısı : 30991 (Mükerrer)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/23)

Resmi Gazete Tarihi : 27.12.2019 | Sayısı : 30991 (Mükerrer)

Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi (2020/15)

Resmi Gazete Tarihi : 27.12.2019 | Sayısı : 30991 (Mükerrer)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3)

Resmi Gazete Tarihi : 27.12.2019 | Sayısı : 30991 (Mükerrer)

 

ÇEVRE YETERLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği

Resmi Gazete Tarihi : 29.11.2019 | Sayısı : 30963

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği

Resmi Gazete Tarihi : 17.06.2011 | Sayısı : 27967

Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum Ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ

Resmi Gazete Tarihi : 12.12.2014 | Sayısı : 29203

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ

Resmi Gazete Tarihi : 20.03.2015 | Sayısı : 29301

 

ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği

Resmi Gazete Tarihi : 15.08.2020 | Sayısı : 31214  

 

LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği

Resmi Gazete Tarihi : 22.03.2015 | Sayısı : 29303

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği

Resmi Gazete Tarihi : 12.10.2011 | Sayısı : 28082